hits

Påskeferien på fjellet eller i stallen?

Maurud Stall har åpent for ridning på banen eller på tur hele påsken fra 26 mars. Dette koster kr 300,- for 45min. Påmelding foregår under påmelding på bloggen skriv om du ønsker tur eller bane samt dato og ca klokkeslett. Spørsmål kan rettes til Nasrin 97698068

Hester settes ut på for

Ønsker du å prøve å ha din egen hest, kanskje konkurrere eller få mer ridetrening med din "egen" hest? Følgende hester settes ut på for mandager og to helger pr mnd.

Rødvilla tungdølhoppe som er kjempesnill på alle mulig måter.

Chili sprek gammel dame som kan brukes til det meste kan mye og super turhest.

Wolwerin snill unghest som ønsker å jobbe kategori 1 trenger en noe rutinert rytter pga sin unge alder.

Fia shetlandsponni super for barn snill og grei.

Munter shetlandsponni super for barn snill og grei.

Artur minishetland snill for de aller minste barna en riktig gentleman

For de rytterne som rir på et høyere nivå og kanskje ønsker å konkurrere eller utvikle seg disse settes ut flere dager i uken.

Loica 7 års belgisk varmblod startet 120 og kvalifisert til cnc* feltritt. Meget snill hest med fremdrift

Beauty 5 års holsteiner som tegner bra i både sprang og dressur en gøyal hest å jobbe med.

Ingen av hestene steiler bukker biter eller sparker og alle er godt dressert.

Man kan velge om man bare vil ha hver mandag, en helg pr mnd eller to helger pr mnd. Man må kunne håndtere hesten og sale opp selv, opplæring kan gies i begynnelsen. Dette koster 300,- pr dag og inkluderer alle utgifter som måtte påløpe hesten. Kontrakt må tegnes for minimum 3 mnd. Spørsmål kan rettes til Nasrin 9769806 Hestene står ved Maurud stall i Vang og vi har et veldig trivelig miljø med opplyst ridebane og flotte turmuligheter.

Rideleir sommeren 2018

Velkommen til rideleir sommeren 2018

Vi kan i år tilby følgende: Dagrideleir, feltrittuke og feltcamp.

Uke 26 mandag til torsdag tilbyr vi dagrideleir fra 9 - 16 eller 12 - 16. Langdag koster 400,- og kortdag koster 350,- Vi rir steller og leker med hestene hele dagen. Et populært tilbud med masse læring og hygge.

Uke 30 har vi et tilbud i som er en ren terrenguke. Denne uken har ingen tilbud om forpleining kun ren undervisning i terrengdelen. Det vil være mulig å booke terrengtrening hver dag denne uken. Hver økt koster kr 350,- Det finnes mulighet for å leie bo på stedet med kokemuligheter samt oppstalling.

Uke 33 kommer årets feltcamp der vi kan tilby undervisning 2 ganger pr dag, litt feltritt teori, 3 hjemmelagde måltider pr dag. Pris pr uke med mat og overnatting 4700,-Hjemmeboende 4400,-  Oppstalling pr hest 500,- Her er det høy kvalitet på undervisning, gode spreke hester og masse læring. 12 års grense eller følge av eldre søsken/foreldre. Vi har en hinderpark på over 60 hinder med alle typer felthinder for maksimal læring. Instruktør er Nasrin Håkonsen trener 2 i dressur, sprang og feltritt

.

Bindende påmelding på bloggen under påmelding. Halvparten av summen forfaller ved påmelding og resten forfaller uken før arrangementet. Velkommen til en fantastisk sommer.

Nye ridekurs i uke 17

Nye ridekurs starter i uke 17. Kurset koster 2200,- Tirsdager  litt øved, nybegynner/litt øved voksen, øved og viderekommende voksen har vanlige ridekurs som er på 7 timer 1610,- Onsdager Nybegynnere, øved og viderekommende har vanlige ridekurs som er på 8 timer kr 1840,-. Torsdager har sprangtrening påmelding for 3 og 3 ganger alle nivåer kr 840,-  Vi har utdannede instruktører og høy kvalitet på hestene med små grupper slik at læringskurven blir høy. Alle våre brukere er forsikret.

 

 

Aktivitetsskolen er på  fredager og har tema lagputefotball i april og ridderleker i mai. Dette koster 450,- pr mnd

 

All påmelding er bindende og foregår på bloggen under påmelding. Alle som ønsker å delta på ridekurs må være medlem i rideklubben unntatt sprangtrening, privattimer og aktivitetsskolen innmelding foregår også på bloggen i egen fane. For spørsmål kontakt Nasrin 97698068 eller nasrin@pathfinder.no

Maurud`s Beautiful Creature

Holsteineravstammet hoppe etter Cabachon (spranghingst på GP nivå) under Atlantas Athene (feltritthest på CNC* nivå som 7 åring) født 2013

Beauty har et meget tilitsfult vesen som elsker å kose og få ros. Hun er ca 170 cm med tre ekstremt gode gangarter og god sprangteknikk. Hun har god grunnutdannelse men er lite startet pga manglende rytter. Snill med smed, veterinær, transport vant til traktor og gravemaskin. Kan evnt vurdere å sette henne bort til en konkurranserytter for en periode. Middels prisklasse

.

Emilie

Emilie er en liten sportsfjording eid av Eli Hågensen. Den er som fjordinger flest og jobber under mottoet akkurat passe.

Finettes Alice og Moflos Munter

Disse shettisene fortjener å bli presentert sammen siden de har vært sammen hele livet til Fia. Både Fia og Munter har vært med på alt fra ponnigalopp til ponnitrav og er spreke høfflige shettiser som det er lett for barna å lære å ri på. På bildet er Munter i midten og Fia til høyre rett før de skal ut å galoppere halloweengalopp på Øvrevoll

Maurud`s Wolverine

Wolverin er datteren til Maurud`s Lord som vi selv red opp til EM nivå i feltritt. Hun er født i 2013 og er en kategori 1 ponni. Hun er en snill liten gummiball som elsker å jobbe og ikke minst hoppe som sin far

.

Maurud`s Rødvilla

Rødvilla er en tungdølhoppe født i 2001 hun er traust trygg arbeider som er meget arbeidsvillig. Hun er eid av Janne Larsen og et godt valg for den usikre rytteren. Rødvilla er avlet her på Maurud men vært hos en annen eier i 14 år før hun har kommet hjem igjen.

Loica VD Bischop

Loica er en belgisk varmblods hoppe født i 2011 ca 165 høy. Hun er en topp avstammet spranghest og har gått flere sesonger feltritt med gode resultater. Hun er en snill fremadbydende hest som alltid ønsker å gjøre sitt beste. 

Maurud`s Beautiful Creature

Beauty er ei holsteinerhoppe født i 2013 hun er ca 170 høy og er en utrolig kosete hest. Hun har sprangblod på farens side og både dressur og sprangblod på morens side så resultatet har blitt en hest med ekstremt gode gangarter som kan hoppe. Hun er fortsatt ung og en hest for de øvede rytterne enda.

.

Maurud`s Spirit

Spirit er født på Maurud og er 50%oldenburger og 50% fullblods født i 2005. Han er eid av Hanne Guåker og er en snill og vel ridd vallak på 157 cm. Han liker å være klassens klovn ute i flokken der den store hobbien er å kle av alle de andre hestene dekken og samle flest grimer.

Mauruds Unexpected

Ted som han er kalt til daglig er en engelsk fullblods hingst født i 2015. Han er en usedvanlig kjekk og snill gentlemann som er godt grunnridd og som skal prøve en karriere på galoppbanen. Dersom han ikke skulle gjøre en karriere her er han godt på vei til å bli en velutdannet ridehest. Han måler ca 160 cm men kommer nok til å strekke seg litt til

-

Aktivitetsskolen i mars

Aktivitetsskolen foregår på fredager fra kl 18 og temaet i mars er voltige. Pga årsmøte vil første gangen være 9 mars. Siden vi mister 2 ganger pga påske også vil mars koste 225,- velkommen til morro

 

Årsmøteinnkalling til årsmøtet i Øvre Vang kjøre- og rideklubb 2.3.2018 på Maurud kl 19

Til

medlemmene i Øvre Vang Kjøre- og Rideklubb

31.1.2018, Maurud

 

Innkalling til årsmøte i Øvre Vang Kjøre- og Rideklubb

2.3.2018 kl 19.

Årsmøtet avholdes på Maurud.

 

På årets årsmøte har vi viktige ting å diskutere. Vi må avgjøre framtida til rideklubben og rideskolen. Vi har alt for få ryttere i rideskolen til at rideklubben klarer å drifte rideskolen. Ønsker du at rideskolen skal bestå? Vi trenger din mening på årsmøtet. Hvis vi stemmer for alternativ tre kommer styret til å fremme forslag på dette årsmøtet om å legge ned rideklubben. Vi må stemme over følgende alternativer

  1. Fortsette som før, men da må det bli flere ryttere i rideskolen. Vi trenger 8 flere ryttere i rideskolen i uka fra nå og fram til sommerferien for at vi skal velge å fortsette drifta i rideklubben etter sommerferien.
  2. Legge ned rideskolen og fortsette med rideklubben. Tømme stallen.
  3. Legge ned både rideklubben og rideskolen

 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 16.2.2018

Sakene kan sendes Hanne Guåker på hanneguaker@gmail.com.

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer sendes på epost og legges ut på bloggen www.maurudstall.blogg.no en uke før årsmøtet.

 

Valgbarhet

I NIFs lov heter det:

§2-4. Kjønnsfordeling

(1) Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre,

råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges personer fra begge

kjønn.

(2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i

medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to personer fra hvert kjønn der det

velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Ansattes representant teller ikke med

ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(3) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt kan, når det foreligger særlige

forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. 

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene

av manglende oppfyllelse av bestemmelsen. Virkningen av manglende oppfyllelse av bestemmelsen

a) ved valg, skal styret innen 1 måned etter årsmøtet/tinget sendt til det organ som avgjør

dispensasjonssøknaden innen 14 dager etter årsmøtet/tinget. 

b) ved oppnevning av representanter, mister organisasjonsleddet det antall

representanter som mangler for å oppfylle bestemmelsen.. 

c) ved oppnevning av medlemmer til styrer, råd og utvalg m.v. kan Idrettsstyret eller

idrettskretsen pålegge organisasjonsleddet å foreta ny oppnevning. 

 

§2-6. Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker

(1) En arbeidstaker i et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i organisasjonsleddet

eller overordnede organisasjonsledd. En arbeidstaker i et allianseidrettslag eller lag

organisert av allianseidrettslaget er ikke valgbar til verv i allianseidrettslaget eller i lag

organisert av samme allianseidrettslag. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse plikter å

fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører.

(2) En arbeidstaker i et organisasjonsledd kan ikke velges eller oppnevnes som

representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

(3) Første og andre ledd gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med

kontrakt og medlemskap i laget.

(4) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i

omfang kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med organisasjonsledd.

(5) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at et organisasjonsledd gir de ansatte rett

til å utpeke et eller flere medlemmer til organisasjonsleddets styre.

(6) Idrettsstyret eller den det gir fullmakt kan når det foreligger særlige forhold gi

dispensasjon.

(7) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.

 

§2-7. Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til

organisasjonsledd

(1) En person som har en avtale med organisasjonsledd som gir vedkommende en

økonomisk interesse i driften av organisasjonsleddet er ikke valgbar til verv innen organisasjonsleddet eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i

eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person med økonomiske interesse

i driften av organisasjonsleddet. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt

av organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller

eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller

oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede

organisasjonsledd.

(3) Idrettsstyret eller den det gir fullmakt kan når det foreligger særlige forhold, gi

dispensasjon.

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.

 

 

Velkommen til årsmøte.

 

Med vennlig hilsen

styret

Nye ridekurs starter i uke 5

Nye ridekurs starter i uke 5. Mandager vil ha et introkurs for nybegynnere på 5 ganger der ridekurset er på 3/4 time praksis i stall der man lærer å stelle hestene samt 3/4 time ridning. Kurset koster 2200,- Tirsdager nybegynner/litt øved, øved og viderekommende voksen har vanlige ridekurs som er på 10 timer kr 2300 Onsdager Nybegynnere, øved og viderekommende har vanlige ridekurs som er på 10 timer kr 2300,-. Torsdager har sprangtrening påmelding for 3 og 3 ganger alle nivåer kr 780,-  Vi har utdannede instruktører og høy kvalitet på hestene med små grupper slik at læringskurven blir høy. Alle våre brukere er forsikret.

 

 

Aktivitetsskolen er på  fredager og har tema snørekjøring i februar. Dette koster 450,- pr mnd

Vi kan i tilegg tilby trening på dagtid for utviklingshemmede med ulike funksjonsnedsettelser eller psykisk helse etter avtale. Alenetime kr 500,- 2 eller flere pr time 300,-

All påmelding er bindende og foregår på bloggen under påmelding. Alle som ønsker å delta på ridekurs må være medlem i rideklubben unntatt sprangtrening, privattimer og aktivitetsskolen innmelding foregår også på bloggen i egen fane. For spørsmål kontakt Nasrin 97698068 eller nasrin@pathfinder.no

Velkommen til juleshow lørdag 25.11. kl 17 på Maurud stall

Grønt kort kurs ØVANG 2-3.12.17

Øvre Vang Kjøre og rideklubb  inviterer til Grønt Kort kurs 2 ? 3 desember 2017
 


Grønt Kort (GK) er krav for start på utvidede klubbstevner og oppover, og inngangsbilletten til lisenssystemet i rytterforbundet.

Grønt Kort kurset består av følgende deler:
          ?  Reglementskurs ca.4t 30min
          ?  Kurs i sikkerhet og hestekunnskap ca.3 timer
          ?  Praksis i stall, ca. 1,5 time
          ?  Ridedelen, hvor du testes i ridning (kjøring) og håndtering av hest

Barn under 17 må ha med foresatte på Grønt Kort kurs.

Lørdag 2.12  -      kl. 11:00 - 15:30

          ?  Reglementskurs , KR I, RASK, hestevelferd og test

             Kursleder:  Nasrin Håkonsen

 

Søndag 3.12 - kl. 09:00 - 16:00

          ?  Kurs om sikkerhet og hestekunnskap

             teori, hestevelferd, anatomi, instinkter, adferd, kommunikasjon,                   sikkerhet i stallen, lasting,  ulykker, trafikk, mønsting av hest

          ?  Praksis i stallen

          ?  Rideprøve, ca 20 min pr pulje med inntil 4 ryttere

             Oppvarming i puljer med 2 og 3 punkts sits i trav og galopp,                        dressurprøve, ryttertest LC evt LC:1- liten bane, sprangprøve 50 cm

             Kursleder: Nasrin Håkonsen

Boka "Veien til Grønt Kort" og KR1 er inkludert i kurset

Pris for hele kurset for ØVANG sine medlemmer 550,-

 

KR 1 kurset inkl bok koster kr 450,- Sikkerhetskurs teoretisk og praktisk 400,-Rideprøve 150,-Egen hest kan medbringes. Leie av skolehest kr. 50,- Beløpet faktureres ved påmelding. Ved stor pågang vil Øvang sine medlemmer bli prioritert.

 

Skriftlig og bindende påmelding innen 24.11 til www.maurudstall.blogg.no velg påmelding på høyre side fyll ut alle felt! Forespørsler rettes til Nasrin, tlf. 97698068

 

        

Det inviteres til klubbstevne i sprang og dressur søndag 5 november kl 11.00

Påmelding til Nasrin 97698068 på sms innen 3 november

Hestene må ha gyldig hestepass med vaksinering ihht KR 1 ryttere må ha gyldig medlemskap.

Klassene :

Klasse 1 sprang 20 cm med innlagt klubbmesterskap åpen for de som ikke har startet høyere enn 40 cm. 100,-  bedømming feil og stil leier er lov

Klasse 2 sprang 40 cm åpen 100,- bedømming clear round

Klasse 3 sprang 60 cm med innlagt klubbmesterskap 100,- bedømming feil og stil

Klasse 4 dressur Ryttertest - RLD1 - (1 - 2 ryttere, leier er tillatt) program finnes på rytter.no  gå inn på grener, velg dressur, velg ryttertestprogram velg så riktig program. 100,- med innlagt klubbmesterskap

Klasse 5 dressur Ryttertest - RLC1 (1 - 4 ryttere) - Lettridning  100,- med innlagt klubbmesterskap

For de som må leie hest tilkommer 50,- pr klasse.

Det vil være enkel kioskservering velkommen til en hyggelig dag!

 

Nye ridekurs starter i uke 45.

Nye ridekurs starter i uke 45. Mandager vil ha et introkurs for nybegynnere på 5 ganger der ridekurset er på 3/4 time praksis i stall der man lærer å stelle hestene samt 3/4 time ridning. Kurset koster 2200,- Tirsdager nybegynner/litt øved, øved og viderekommende voksen har vanlige ridekurs som er på 10 timer kr 2300 Onsdager Nybegynnere, øved og viderekommende har vanlige ridekurs som er på 10 timer kr 2300,-. Torsdager har sprangtrening påmelding for 3 og 3 ganger alle nivåer kr 780,-  Vi har utdannede instruktører og høy kvalitet på hestene med små grupper slik at læringskurven blir høy. Alle våre brukere er forsikret.

 

Aktivitetsskolen er på  fredager og har tema juleshow i november. Dette koster 450,- pr mnd

Vi kan i tilegg tilby trening på dagtid for utviklingshemmede med ulike funksjonsnedsettelser eller psykisk helse etter avtale. Alenetime kr 500,- 2 eller flere pr time 300,-

All påmelding er bindende og foregår på bloggen under påmelding. Alle som ønsker å delta på ridekurs må være medlem i rideklubben unntatt sprangtrening, privattimer og aktivitetsskolen innmelding foregår også på bloggen i egen fane. For spørsmål kontakt Nasrin 97698068 eller nasrin@pathfinder.no

Det inviteres til klubbkveld sammen Ormseter flykningemottak fredag 27 oktober kl 18-20.

t

Det vil bli grilling, diverse aktiviteter og riding.  Pga grilling må vi ha påmelding til Nasrin 97698068 innen 25.10 på sms . Dersom noen har mulighet til å plukke opp beboere på Ormseter gi beskjed om dette ved påmelding. 

Velkommen til en hyggelig kveld 

Nye mini ridekurs starter uke 42

Vi starter miniridekurs uke 42 på 3 timer dette koster kr 660,- Dette vil foregå på tirsdag og onsdager påmelding foregår bindende på maurudstall.blogg.no. Vi er en rideskole med autoriserte instruktører, godt hestemateriell samt at alle våre deltagere er forsikret. Ønsker du en introduksjon er dette verdt å få med seg om du er voksen eller barn, øved eller nybegynner.

Uke 40 er det nytt tema i aktivitetsskolen på fredager med eventyr til hest dette er moro og kreativt for alle og koster 450,-

Velkommen på kurs.

Nye ridekurs starter i uke 34

Nye ridekurs starter i uke 34. Mandager vil ha et introkurs for nybegynnere på 5 ganger der ridekurset er på 3/4 time praksis i stall der man lærer å stelle hestene samt 3/4 time ridning. Kurset koster 2200,- Tirsdager nybegynner/litt øved, øved og viderekommende voksen har vanlige ridekurs som er på 10 timer kr 2300 Onsdager Nybegynnere, øved og viderekommende har vanlige ridekurs som er på 10 timer kr 2300,-. Torsdager har sprangtrening påmelding for 3 og 3 ganger alle nivåer kr 780,- 

Aktivitetsskolen er på  fredager og har tema ponnigalopp i september

Eventyr til hest i oktober Dette koster 450,- pr mnd

Vi kan i tilegg tilby trening på dagtid for utviklingshemmede med ulike funksjonsnedsettelser eller psykisk helse etter avtale. Alenetime kr 500,- 2 eller flere pr time 300,-

All påmelding er bindende og foregår på bloggen under påmelding. Alle som ønsker å delta på ridekurs må være medlem i rideklubben unntatt sprangtrening, privattimer og aktivitetsskolen innmelding foregår også på bloggen i egen fane. For spørsmål kontakt Nasrin 97698068 eller nasrin@pathfinder.no

Hva skjer på Maurud Stall i sommerferien.

Uke 26 er det dagrideleir fra 9 - 16 mandag til torsdag. 

Uke 27 er stallen stengt fom 2 juli tom 10 juli.

Uke 28 og uke 29 er det åpent for timesridning på bane eller tur. Må bestilles senest dagen før.

Uke 30 er det terrenguke med treninger hver dag for de med egen hest. Kun elever i rideskolen kan leie hester til å delta her.

Uke 31 er det åpent for timesridning på bane eller tur. Må bestilles senest dagen før. Nye ridekurs legges ut for påmelding.

Uke 32 er det åpent for timesridning på bane eller tur. Må bestilles senest dagen før.

Uke 33 Feltcamp med avsluttende stevne.

Alle spørsmål kan rettes til nasrin@pathfinder.no eller 97698068 

Velkommen til en aktiv sommer :)

Maurud' Lord selges eller evnt leasing.

Maurud' Lord kat 2 født 2008 til salgs eller leasing. Lord er snill på alle mulig måter uten skader eller unoter. Han startet og fullførte Europamesterskapet feilfritt i 2016, ble Norgesmester i feltritt 2016, sølv 2015, nr 4 2014.Han har også startet Cnc* uten å slite. Han har vunnet sprang tom MA og gått 115 klasser for hest. I dressur er han høyt skolert og kan øvelser utover ponniprogrammene. Videre har han gått ponniløp på Øvrevoll, polocross, ridderleker etc og er villig med på det meste. Han er en ferrari og krever en god rytter ingen førstegangsponni. For mer info kontakt Nasrin 97698068 høy prisklasse.


 

Det inviteres til SPRANGSTEVNE LØRDAG 3 JUNI

Det inviteres til klubbstevne i sprang lørdag 3 juni kl 11.00 ved Maurud stall. 

1. Påmelding til Nasrin på sms 97698068 innen 1 juni.

2. Dommer Nasrin, Banebygger Nasrin

3. Kiosk med mye snacks

4. For de som skal leie hest kr 50 pr klasse.

Vi har vipps stevnet betales før start.

Klasser:

Klasse 1. 20 cm leier er lov bedømmelsen clear round  50,-

Klasse 2. 40 cm clear round bedømmelsen clear round 50,-

Klasse 3. 60 cm bedømmelse 280 feil og stil 80,-

Klasse 4. 80 cm bedømmelse 274.5.3 direkte omhopning 80,-

VELKOMMEN TIL ET HYGGELIG STEVNE.
 

 

Terrengtrening 13 og 14 mai på maurud stall

Øvre vang inviterer til terreng trening på Maurud lørdag 13 og søndag 14 mai fra kl 13.00. Vi har hinder fra knøttecup til 100 cm. Bindende påmelding her på bloggen under påmelding kr 350,- inkl baneleie. 


 

Tilbud til personer med funksjonsnedsettelser.

Øvre Vang Kjøre og rideklubb kan tilby ridning for mennesker med fysiske eller psykiske funksjonsnedsettelser. Vi kan tilby privattimer på dagtid frem til kl 16.30 tirsdag onsdag og torsdager. Vi har høyt kvalifisert instruktør som er rutinert i forhold til både fysiske og psykiske utfordringer. Her kan du lære å ri på høyt kvalifiserte hester i et hyggelig og rolig miljø utendørs. Ridning har høy terapeutisk trening både for kropp og sinn og anbefales på det varmeste.

Vi kan tilby denne aktiviteten til personer som er mobile på egenhånd.

Pris: 500,- for privattime 300,- pr pers for 2 eller 3 personer. Dette er en idrettsaktivitet og gir ingen refusjonsrett på folketrygden.

Påmelding er bindende og foregår her på bloggen under påmelding. Skriv ønsket uke, dag og tid for ridetimen samt hva som er utfordringen.

For mer info kontakt Nasrin 97698068

Det inviteres til Vandrepokalen søndag 30 april kl 11.00

Det inviteres til Vandrepokalen søndag 30 april  på Maurud Stall.

 

Påmelding til Nasrin innen  27 april 97698068.

Stevneleder: Sandra Håkonsen

Stevnet er åpent for medlemmer i ØVANG

Stevnet starter kl 11.00

Kiosken er åpen med mye godt å spise/drikke. Vi har vipps.

Klassene:

Klasse 1 Sprang: Bedømmelse 274.5.3(direkte omhopning)

Avd A 20 cm

Avd B 60 cm

Avd C 80 cm

Klasse 2 Presisjonsridning Idealtid.

Klasse 3 Gymkhana (lek til hest)

 

 

Hver klasse koster 100 kr dersom du skal leie hest koster dette 20 kr pr klasse.

Avgift for å telle sammenlagt kr 50,- Det vil bli premiering i alle klasser samt sammenlagt. Man kan starte en eller fler grener men må delta i 3 grener for å telle sammenlagt.

 

Velkommen til en hyggelig stevnedag.

Rideknappenprøver lørdag 29 april

Det inviteres til Rideknappenprøver lørdag 29 april kl 11.00.

Rideknappen er et bevis for gjennomførte og godkjente ferdighetsprøver i ridning og stell av hest.

Grad 1 inneholder:

- Leie hest inn/ut av boks/spiltau

- Legge på grime og binde fast hesten

- Puss av hest

- Klargjøre for oppsitting og ridning i skritt.

Grad 2 inneholder:

-Stall regler

- Skraping av hover

- På og avsaling

- Farger og avtegn

- Riding i skritt på volter og vendinger, trav på rette linjer

Grad 3 inneholder:

- Litt om foring

- Ridning i skritt trav og galopp, lite hinder i trav

- Trafikkregler og turregler

Grad 4 inneholder

-Hestens innstinkter

- Sikkerhetsregler i stallen

- Demontere og montere hodelag

- Utføre rengjøring av hodelag

- Ridning i skritt trav og galopp samt et lite hinder.

Grad V inneholder

- Stell av hesten til konkurranse

- Visitering

- Navn på hestens kroppsdeler

- Mønstring

- Ridning i skritt, trav og galopp samt hinder.

Pris pr knapp kr 150 + 50 for å leie hest betales kontant eller kan vippses.

Påmelding til Nasrin på sms 97698068 innen 26 april grunnet bestilling av knapper.

Les mer i arkivet » Mars 2018 » Januar 2018 » November 2017
Maurud stall og ridesenter

Maurud stall og ridesenter

21, Hamar

Øvre Vang Kjøre- og Rideklubb ble startet i 1993 og har tilholdssted på Maurud Stall og Ridesenter. Øvang har et uformelt og hyggelig miljø, med medlemmer i alle aldersgrupper. I vår klubb praktiseres ridning på alle nivåer, i alle aldersgrupper.

Meny

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer

Lenker